PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU
PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU – EDYCJA 2015
 
Wdrożenie do produkcji nowego wyrobu w postaci drzwi jednoskrzydłowych przeciwpożarowych EI30 z odpornością na włamanie klasy RC3 o wysokich właściwościach akustycznych i wysokich parametrach użytkowych.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 75 310,00 zł. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 47 000,00 zł. Wkład własny DONIMET wynosi 9 870,00 zł, co stanowi 21,00 % kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość wsparcia wynosi 37 130,00 zł, co stanowi 79,00% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kwoty nie stanowiące wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pokrywa beneficjent, tj. DONIMET.

Źródło finansowania projektu: Dotacja celowa z budżetu Państwa.

Aktualności

 • Nowy park maszynowy Donimet
  10.04.2019 r.

  Dynamiczny rozwój firmy Donimet przyczynił się do unowocześnienia technologii i rozbudowy parku...

  Dynamiczny rozwój firmy Donimet przyczynił się do unowocześnienia technologii i rozbudowy parku maszynowego.

 • Sąd Rejonowy w Siedlcach
  10.09.2018 r.

  Sąd Rejonowy w Siedlcach - kolejny obiekt, w którego realizację była zaangażowana firma DONIMET,...

  Sąd Rejonowy w Siedlcach - kolejny obiekt, w którego realizację była zaangażowana firma DONIMET, otrzymał prestiżowe...

 • Program Stypendialny Firmy Donimet 2018
  26.06.2018 r.

  Już po raz 11 przyznaliśmy Stypendium Firmy DONIMET dla najbardziej uzdolnionych absolwentów wareckich...

  Już po raz 11 przyznaliśmy Stypendium Firmy DONIMET dla najbardziej uzdolnionych absolwentów wareckich szkół.

 • IV Zawody Strzeleckie o Puchar firmy DONIMET
  18.06.2018 r.

  W sobotę 16 czerwca, na terenie Miejskiej Strzelnicy w Warce, odbyły się IV Zawody Strzeleckie...

  W sobotę 16 czerwca, na terenie Miejskiej Strzelnicy w Warce, odbyły się IV Zawody Strzeleckie o Puchar Firmy DONIM...